Çevre PolitikasıCS Global Şirket Grubu bünyesinde faaliyet gösteren madencilik, çimento, enerji, yatırm ve tarım sektörlerindeki şirketlerinde Kalite, Çevre, İş sağlığı ve güvenliği Entegre Yönetim Sistemini; müşterilerinin, tedarikçilerinin, çalışanlarının memnuniyetini iş sağlığı ve güvenliği kuralları ile çevreye karşı yükümlülüklerini göz önünde tutarak kurmuş ve uygulamaktadır.

Bu doğrultuda;


Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde tutarak, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, kaliteli, güvenilir ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sağlamayı ve sürekli kılmayı,

Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği ve çevre bilinci alanında eğiterek iyi bir iş sağlığı ve güvenliği ile çevre bilincine sahip olmalarını sağlamayı,

Çevreyi kirletici unsurları ve çevresel atıklarımızı sürekli takip ederek azaltmayı,

Doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmayı,

Kalite, İSG ve Çevre yönetim sistemi iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi,

Yaralanmalardan ve sağlık bozulmalarından çalışanları, ziyaretçileri ve alt yüklenicilerin, korunmasını taahhüt ederek, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak için iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile ilgili düzenlemelere uymayı,

İş yerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri etkin bir şekilde değerlendirme yaparak önceden tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı ve önlemeyi,

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği, kalite kültürünün  tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve uygulanması için  sistemi sürekli gözden geçirmeyi,

Yükümlü olduğumuz yürürlükteki ulusal ve uluslararası kalite, çevre,  iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal ve diğer şartlara uymayı, ilke ediniriz.