Yönetim İlkelerimiz

CSGlobal grup şirketleri dört temel kurumsal yönetim ilkesini kabul eder ve uygular: Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verebilirlik ve Sorumluluk

Adiliyet:  CSGlobal Yönetimi hissedarları, çalışanları, tedarikçileri, iş yaptığı kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere tüm paydaşlarına karşı adil davranır.

Şeffaflık: Grup şirketlerimiz kamuoyu ile doğru, açık bilgi paylaşır.

Hesap verebilirlik: Yönetim kurulunun hissedarlara karşı hesap verebilirliği temin edilir.

Sorumluluk: Grup şirketlerimizin hissedarları için değer yaratırken toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet gösterir.

Sosyal Sorumluluk ve Etik: Faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz tüm ülkelerde, toplumdan kazandığımızı toplumla paylaşmayı ilke sayan, etik, sorumlu, toplumun genel çıkarlarını geliştirir ve koruruz.